En ny ressursportal om barnevernledelse skal gi ledere i barnevernet tilgang til kunnskap de kan bruke i sin hverdag. Portalen samler fagressurser innen viktige ledelsesområder i barnevernet, i tillegg til snarveier til aktuell kunnskap, relevante aktører og nettverk innen hele barnevernfeltet. 

Barnevernstjenestene er små tjenester med et stort samfunnsoppdrag. Barnevernledere står derfor ofte alene med store oppgaver og små ressurser: de skal drive strategisk organisasjonsutvikling, være personalledere, samt sørge for fagutvikling og gode samarbeidsrelasjoner med andre tjenester. Den nye ressursportalen skal bistå barnevernledere i dette komplekse og viktige arbeidet.

Innholdet i ressursportalen utarbeides av RKBU Midt-Norge og er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I tillegg bidrar fagfolk fra andre NTNU-miljø, fra NORD universitetet og Senter for ledelse med faglige bidrag, ledertreningsoppgaver og filmer til portalen.

Ressursportalen er under oppbygging, og det legges kontinuerlig til nye fagressurser.

Publisert 19. desember 2016.
Oppdatert 13. februar 2018.