Bufdir har nå publisert Negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap – en veileder til barneverntjenesten.

Veilederen er en revidering av tidligere veileder Tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til barneverntjenesten utgitt i 2012. Siden den gang har barnevernloven blitt utvidet til ikke bare å gjelde barn som oppholder seg i landet, men til barn som har en tilknytning til landet. Dette reflekteres i veilederen, og barn som etterlates i utlandet fremheves som tema.

Den nye veilederen er utvidet til også å favne temaene negativ sosial kontroll og barneekteskap. Familiearbeid og sikkerhetsarbeid er gjennomgående temaer når veileder beskriver hva man særlig bør være oppmerksom på i denne typen saker. Veilederen er fortsatt bygget opp etter fasene i en barnevernssak og henviser løpende til saksbehandlingsrundskrivet. Den er tett lenket opp mot den nye retningslinjen for samarbeid mellom politi og barnevern som er på høring. Veilederen inneholder en verktøykasse med ulike samtaleguider, kartleggingsverktøy, maler og caser.