Kropp, helse og seksualitet på ung.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å samle det digitale helseinformasjonstilbudet til ungdom på ung.no fra 1. januar 2017. Ung.no er i dag Norges største nettsted for ungdom. Her får ungdom kvalitetssikrede svar på mye av det de lurer på.

- Gjennom samordningen av disse to spørretjenestene ønsker vi å tilby ungdom én dør inn til offentlige informasjonstjenester. I tillegg til å få besvart helserelaterte spørsmål, vil ungdommene kunne få svar på andre typer spørsmål og lese nyttig og viktig informasjon om det meste de lurer på - på ett sted, sier avdelingsdirektør i Bufdirs oppvekstavdeling Wenche Mobråten.

Helsespørsmål blir besvart på ung.no

Bufdir har allerede startet arbeidet med å skaffe nok gode fagpersoner til å sikre gode og kvalitetssikrede svar på ungdommenes spørsmål.

Ung.no har tidligere ikke svart på spørsmål om kropp, helse og seksualitet, selv om mange har etterspurt dette. Nå blir slike svar også en integrert del av svartjenesten.

Helserelaterte spørsmål vil bli besvart av kompetente fagpersoner som helsesøstre, psykologer, sexologer, jordmødre, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, terapeuter, leger og tannleger som jobber med ungdom også utenom jobben i ung.no. Dette fagpanelet er fordelt over hele landet.

Samler det digitale helseinformasjonstilbudet

Bufdir og Helsedirektoratet har sammen fått i oppdrag å samle det digitale helseinformasjonstilbudet til ungdom på ung.no. Etter samordningen kan anonyme helsespørsmål besvares over samme plattform som spørsmål om alt fra kjærlighet til skolevalg.

- Vi er stolte over å ha fått oppdraget og vil gjøre vårt ytterste for å sikre at ungdommene får kvalitetssikrede svar på spørsmål om kropp, helse og seksualitet. Målet er å styrke den digitale helseinformasjonen til barn og unge, og gjøre det enda enklere å finne trygg og sikker informasjon om kropp og helse på nett. Samordningen er et løft for ung.no. Ungdommene på ung.no har lenge etterspurt muligheten for å få svar på helsespørsmål i tillegg til alt de allerede får svar på, sier Mobråten.

Det jobbes nå for å sikre de unge et fullverdig tilbud fra januar 2017.

Den verdifulle kompetansen til Klara Klok blir ivaretatt ved at deres svarere får tilbud om å bli med i ung.no sitt utvidede svarpanel fra 2017.

Publisert 21. desember 2016.
Oppdatert 05. januar 2017.