Søknadsfrist: 31. desember 2019

Mål for ordningen

Mål for tilskuddsordningen er å bidra til bedre rammevilkår for visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning ved å gi tilskudd til dekning av historiske pensjonskostnader.

Historiske pensjonskostnader er framtidige kostnader (premier) knyttet til tidligere opptjente pensjonsrettigheter i offentlig tjenestepensjonsordning, som forfaller til betaling etter at opptjeningen er avsluttet.

Les full utlysning, finn søknadspapirer og kontaktinformasjon på Helsedirektoratets sider