Årsrapporten for virksomheten til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2018 er offentliggjort.

- Vi ser at for å finne felles løsninger til morgendagens problemer må vi arbeide mer på tvers av sektorer. Vi lykkes bare dersom vi klarer å finne gode samarbeidsformer sammen med andre. Vi er derfor stolt av at Bufdir sammen med flere av velferdsdirektoratene fikk tildelt «Bedre stat-prisen» for samarbeidet for barn og unge, skriver direktør Mari Trommald i Bufdir blant annet i årsrapporten.

Les hele Bufdirs årsrapport for 2018.

Les Riksrevisjonens beretning om Bufdirs årsregnskap for 2018.