Den nye nettressursen lhbtiqtall.no er den første i sitt slag i verden, og viser status og utvikling på feltet. Den viser at holdninger til ikke-heterofile og ikke-kjønnskonforme har bedret seg, men at utfordringene er større enn antatt. 

Lhbtiqtall.no er utviklet av og driftes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og omhandler levekårene til lesbiske, homofile, bifile, trans, interkjønn og queer (lhbtiq). Siden er laget på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Verst i distrikts-Norge

En ny holdningsundersøkelse som offentliggjøres i nettressursen viser at rundt ti prosent i befolkningen grøsser bare av tanken på homofile menn, mot 15 prosent i 2013. Er du homo på Sørlandet og i Telemark er det hele 19 prosent som grøsser av deg hvis de vet at du er homo.

- På de fleste felt går likestillingen bra i Norge, og det overrasker meg at holdningene henger såpass mye etter. Det blir vanskelig å bryte med kjønns- og seksualitetsnormer når man fortsatt møter uspiselige holdninger. Visse geografiske områder henger veldig etter, og i korthet kan vi oppsummere at menn har dårligere holdninger enn kvinner og at problemene tiltar i distrikts-Norge. Tendensene kommer tydelig frem når vi ser feltet i sammenheng på dette nye nettstedet, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Både i 2013 og i 2017 sa hele én av seks menn at de vil flytte seg for å skape større avstand til en homofil mann.

Skepsis mot å få lhbtiq-barn

Undersøkelsen viser at én av fem i befolkningen er negative til å bli foreldre for et lhbtiq-barn.

- Det er nedslående at 20 prosent av den norske befolkning er skeptiske til å få barn som ikke er heterofile og/eller kjønnskonforme. Å bli akseptert av dem som er rundt oss er utrolig viktig for alle. Det å oppleve at venner, familien og kollegaer ikke aksepterer deg er vondt, og vi har et felles ansvar for å ta tak i dette. Vi har lært en lekse i vinter etter #metoo, og kan ikke sitte å se på at trakassering finner sted. Det er ved middagsbordet, i lunsjen og på festen at vi bidrar til å skape gode holdninger i familien og hos kollegaer, og det finnes ingen unnskyldning for å se en annen vei, sier Trommald.

Normbrytende foreldreskap

Indikatorsettet viser at holdningene stort sett blir bedre, og de aller fleste lover og rettigheter er på plass for å sikre et likestilt samfunn, også for ikke-heterofile. Likevel har forholdsvis mange fremdeles negative holdninger til lhbtiq-personer og rettigheter knyttet til vielse og foreldreskap.

- Selv om lesbiske og homofile kan gifte seg og vi har lover som beskytter mot diskriminering, mener for eksempel bare 65 prosent av menn og 81 prosent av kvinner at seksuell orientering ikke har noe å si for godt foreldreskap. Det er langt unna målet om 100 prosent aksept. Videre mener fire av 10 menn at homofile og lesbiske ikke bør kunne gifte seg i kirken. Da er det store grupper mennesker som ikke vil innlemme disse på livsarenaer majoritetsgrupper tar som en selvfølge. Slik skal det ikke være, sier Trommald.