Det er en økning i antall personer som henvendte seg til og besøkte sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Det viser Bufdirs årlige statistikk fra sentrene. 3438 kvinner og 1072 menn henvendte seg til sentrene i 2017. Det er en økning på totalt 14 % prosent. I alt var det 33 574 brukerhenvendelser til de 22 sentrene mot incest og seksuelle overgrep. 

–Det er positivt at det er flere som benytter seg av sentrene, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Sentrene har over flere år jobbet aktivt med å promotere sine tilbud og sin eksistens. Vi håper at denne synliggjøringen av tilbudet, samt en økt åpenhet i samfunnet rundt seksuelle overgrep, fører til at flere ønsker å benytte seg av tilbudet, sier Trommald.

Sentrene har både brukere som selv er utsatte og brukere som er pårørende. 78 % av brukerne oppsøkte senteret som utsatt og 22 % som pårørende. Nesten halvparten av de pårørende var mor til noen som ble utsatt for seksuelle overgrep.

Seksuelle overgrep skjer oftest i nære relasjoner

Kun 13 % ble utsatt for overgrep fra en ukjent person. 1 av 4 har blitt utsatt for overgrep fra en forelder. De fleste brukerne var blitt usatt for overgrep i svært ung alder, nesten 4 av 10 før de fylte 7 år. Det er flest unge som har blitt utsatt for et enkeltstående overgrep. 37 % av de under 18 år og 45 % av de i alderen 18-23 år var blitt utsatt for et enkeltstående overgrep.

–De som møter barn og unge må tørre å kjenne etter om det er noe som ikke stemmer. Det at så mange er utsatt for overgrep fra personer de har nære relasjoner med, betyr at det er ekstra vanskelig å avdekke, på grunn av den sterke lojaliteten barna ofte føler. Da må vi som voksne tørre å snakke med barn på en måte som gjør at barna tør å fortelle, avslutter Trommald.

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp, og gir råd, veiledning og bistand til brukerne, uten krav til henvisning. Sentrene skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.