Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal samarbeide for å skape nytenkning og interesse for fagfeltet universell utforming og sosialt bærekraftige samfunn. Avtalen har et budsjett på nærmere 2, 5 millioner kroner fra 2018 til 2021.

Avtalen etablerer en plattform som gjør den statlige aktøren, Bufdir, og arkitektenes medlemsorganisasjon tydeligere for hverandre. Begge arbeider for å skape et sosialt bærekraftig samfunn og har felles interesser.

NAL skal levere innhold om universell utforming til kurs, tilby etterutdanning innen fagfeltet, og gjennomføre systematiske spørreundersøkelse om arkitektenes holdninger til universell utforming.

- I år delte Bufdir ut 17,3 millioner kroner til ulike tiltak innen IKT, transport, planlegging og også noen innen arkitektur, sier direktør Mari Trommald i Bufdir. – Muligheten for å søke tilskuddsmidler hos Bufdir til innovative prosjekter som fremmer universell utforming innen arkitektur og planlegging, er noe alle arkitekter bør kjenne til, sier Trommald.

De 2,4 millionene som følger avtalen, som ble signert 15. juni, skal blant annet brukes til å utvikle og drifte et nytt kompetanseutviklingsprogram om inkluderende arkitektur og universell utforming for arkitekter.

Fagsjef i NAL, Camilla Moneta, er spent på hvem som melder seg på før oppstarten i 2019. Deltakerne skal på befaringer, gjennomføre selvstudier, møte eksperter og delta i tre samlinger. – Den siste samlingen blir del av BYLIVs konferansen hvor deltakerne skal oppsummere og presentere sitt arbeid og sine refleksjoner i form av en såkalt Pecha Cucha, med korte raske presentasjoner på syv minutter hver, forteller hun.

- Vi er veldig fornøyd med en avtale som gir oss handlingsrom over flere år til å styrke arkitektenes kompetanse innen universell utforming og inkluderende arkitektur, sier generalsekretær Kari Bucher i NAL.

-Bufdir er fornøyd med at NAL fortsetter sin kompetanseheving om universell utforming blant praktiserende arkitekter. NALs kursvirksomhet er en viktig plattform for å nå arkitektene, både de yngre og de mer erfarne, sier avdelingsdirektør Anna Bjørshol.

-For å nå målet om et universelt utformet samfunn, er det avgjørende at arkitekter utvikler forståelsen for universell utforming på sine premisser. Vi mener NALs kurs er en god plattform der arkitektene får økt sin kompetanse om temaet og de får anledning til å utveksle erfaringer om god praksis, fortsetter hun.

-Vi ser også frem til å få inn flere målinger om arkitekters holdninger til universell utforming, og se om disse er i endring. Dette er noe både NAL og Bufdir trenger for å forstå hva som må til for å stimulere den videre interessen hos denne gruppen, sier Bjørshol i Bufdir

- Dette er en innholdsrik og spennende avtale vi ser frem til å se resultatene, avslutter Bjørshol

Bufdir er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufdir er et fagdirektorat for likestilling og ikke-diskriminering. Dette inkluderer arbeidet med universell utforming, der Bufdir arbeider sektorovergripende med både en en rådgiver- og pådriverrolle.

Bufdir deler ut tilskuddsmidler til prosjekter som skal fremme kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon på området universell utforming.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge med utdanning på universitets/høgskolenivå.

NAL samarbeider med offentlige og private virksomheter for å fremme god arkitektur, driver etterutdanning og kursvirksomhet, og forvalter legat- og stipendordninger for norske arkitekter. De deler også ut flere priser for god arkitektur.

Foreningen har 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 500 studenter. Foreningen har 14 lokalforeninger i hele landet.

Aktuelle lenker:

Forsidebilde: Fyrstikkalleen skole. Arkitekt: GASA AS. Fotograf: Terje Skåre.