Prisen for Årets forbilde går i år til Aziz Ur Rehman for hans innsats for barn og unge med minoritetsbakgrunn. Rehman er leder i Rådet for innvandrerorganisasjoner. Fritiden brukes på Mangfoldhuset på Søndre Nordstrand i Oslo der han jobber frivillig som leder, og på Radio Voice of Oslo som retter seg mot fremmedspråklige med samfunnsengasjement. 

Aziz Ur Rehman som mottar prisen Årets forbilde

– Det er veldig hyggelig og motiverende å få denne annerkjennelsen. Barn og unge med minoritetsbakgrunn trenger rollemodeller på fritidsarenaer, på skolen, i arbeidslivet og ellers i samfunnet slik at de kan se at mange har klart det bra med deres bakgrunn, og at de har mange gode muligheter i det samfunnet de er en del av, sier Aziz Ur Rehman, som vil bruke prispengene på tiltak for barn og ung i lokalmiljøet på Søndre Nordstrand.

Tør å gå foran

Årets forbilde går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og ungdom. I dag delte Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ut prisen på Nobels Fredssenter.

– Det å være forbilde betyr at vi er noe for andre. At vi er til stede for andre. At vi gjør noe sammen med andre og tør å gå foran. Slik er det med Årets forbilde. Gjennom hans mangfoldige frivillige innsats for likestilling og integrering, er han et forbilde for oss alle, sier Linda Hofstad Helleland.

Aziz Ur Rehman brenner for at barn, unge og eldre med minoritetsbakgrunn skal bli mer aktive i samfunnet. På Mangfoldhuset på Søndre Nordstrand arrangerer han ulike kurs som norskkurs, datakurs og spanskkurs, samt temakvelder, jentekvelder og trening for kvinner. I tillegg arrangerer han aktiviteter for barn og unge i ferier, som hytteturer, kinodag, minigolf eller bowling.

Fritiden brukes også på å lede Radio Voice of Oslo FM 99.3, som retter seg mot fremmedspråklige. Sendingene er blant annet på arabisk, urdu, somalisk, og lytterne kan diskutere aktuelle samfunnsspørsmål med politikere, fagfolk og andre samfunnsengasjerte.