Adopsjonsforberedende kurs

Tid: Fortløpende påmelding. Se kursoversikt ned på siden

Alle som skal søke om utenlandsadopsjon eller nasjonal spedbarnadopsjon må gjennomføre adopsjonsforberedende kurs før de sender søknaden til Bufetat. Se trinn to i figuren under.

Innhold og oppbygging av kurset

Hensikten med kurset er å forberede dere slik at dere er bedre rustet til å ta imot et adoptivbarn. Adopsjonsforberedende kurs er ikke et informasjonskurs om adopsjon, men skal gi innsikt i hva det kan innebære å være adoptivforelder, slik at du blir forberedt på å ta imot barnet og møte barnet på best mulig måte under hele oppveksten.

Din egeninnsats er avgjørende for å få et fullgodt utbytte av kurset. På kurset vil du bli oppfordret til å dele egne tanker og erfaringer. Formen veksler mellom innledninger, presentasjoner, filmvisning, og samtaler i grupper og i plenum. Det er ca. 20 deltakere på kurset, og vi sitter sammen i ring og samtaler om temaene. Du vil kanskje oppleve at det stilles flere spørsmål enn det gis svar. 

Kurset foregår på norsk.

Første kurshelg handler om:

  • din vei til adopsjon
  • barnets bakgrunn og vei til adopsjon
  • din egen og barnets tilknytningshistorie

Andre kurshelg handler om:

  • hentereisen og den første tiden med barnet
  • tilpasset omsorg
  • livet som adoptivfamilie

Hvert kurs har to kursledere. Du møter kursledere som byr på seg selv og sine erfaringer. Minst en av kurslederne har personlig erfaring som adoptivforelder eller som adoptert.

Hvem kan melde seg på adopsjonsforberedende kurs?

Både gifte par, samboere og enslige kan melde seg på adopsjonsforberedende kurs. Samboere eller gifte par må alltid adoptere sammen og gå på kurs sammen. Enslige vil fortrinnsvis bli plassert på kurs hvor det også er andre enslige deltakere.

Når i adopsjonsprosessen skal jeg gå på kurs?

Hvis du har adoptert barn fra utlandet tidligere eller har deltatt på adopsjonsforberedende kurs tidligere, trenger du ikke nytt kurs. Hvis du har adoptert tidligere, og landet du skal adoptere fra nå krever adopsjonsforberedende kurs, kan du likevel melde deg på kurset.

Utenlandsadopsjon gjennom organisasjon
Nasjonal spedbarnadopsjon
Utenlandsadopsjon utenom organisasjon

Praktisk informasjon

Kurset er gratis. Bufetat betaler for oppholdet, inkludert kost og losji lørdag-søndag. Reiseutgifter og eventuelt ekstra overnatting booker og betaler du selv.

Kurset er lagt opp som et overnattingskurs og går over to helger fra lørdag kl. 10.30 til søndag kl.16.00. Det er 3-5 uker mellom kurshelgene. Alle må delta begge helger, fra kursets begynnelse til kursets slutt. 

Det er ikke anledning til å ta med seg barn eller andre familiemedlemmer til kursoppholdet. Dette fordi vi ønsker at du skal ha fokus på adopsjonsprosessen og det fremtidige adoptivbarnet gjennom hele kurshelgen. 

Påmelding

Vi tar imot påmeldinger fortløpende til kursene er fulle. Adopsjon og adopsjonssaker regnes som sensitiv personinformasjon. Du må lese informasjon om personvern før du melder deg på kurset.

Vi arrangerer kurs i flere byer. Du kan melde deg på det kurset som passer best for deg, uavhengig av om du bor i nærheten av kursstedet. Det er ikke mulig å delta på første helg på et kurs, og deretter bytte til et annet kurs for helg to.

Ved for få påmeldte på et kurs, vil kurset bli avlyst. Vi gir beskjed om en eventuell avlysning senest 4 uker før kursstart.

Jeg vil sende påmeldingsskjemaet elektronisk
Jeg vil sende påmeldingsskjemaet, men har ikke elektronisk ID

Meld fra om du ikke kan møte

Hvis det er noe som gjør at du ikke kan komme på kurset, må du melde fra om
dette så fort som mulig slik at vi kan gi plassen til noen andre. Hvis du melder avbud mellom første og andre samling (uavhengig av fraværsgrunn), må du ta begge samlingene på nytt. Da må du sende inn nytt påmeldingsskjema. 

Oversikt over kurs

Med forbehold om endringer som følge av koronarestriksjoner

Høst 2021

Oppstart august - Fullt
Oppstart september - fullt
Oppstart oktober - Fullt
Oppstart november - fullt

 

Vår 2022

Oppstart januar
Oppstart februar
Oppstart mars
Oppstart april
Oppstart mai

 

Høst 2022

Oppstart august
Oppstart september
Oppstart oktober
Oppstart november

Jeg trenger nytt kursbevis

Hvis du har sendt kursbeviset, kan du få ny bekreftelse på at du har deltatt på kurs. Ta da kontakt med Bufetat, region øst via eDialog eller fysisk post til Bufetat region øst og be om en bekreftelse på at du har deltatt på adopsjonsforberedende kurs.