Tid:
Adopsjonsforberedende kurs er avlyst til og med uke 17

For å få et forhåndssamtykke (godkjenning for internasjonal adopsjon av norske myndigheter) eller hvis dere vil søke om nasjonal spedbarnsadopsjon,  må dere ha deltatt på adopsjonsforberedende kurs før søknaden sendes inn.

Hensikten med kurset er å forberede dere slik at dere står bedre rustet til å ta imot et adoptivbarn.

Har dere deltatt på adopsjonsforberedende kurs tidligere og søker om adopsjon av barn nr to eller tre, trenger dere ikke å delta på et nytt kurs for å få forhåndssamtykke. Krever landet dere ønsker å adoptere fra likevel nytt kurs, får dere dette.

Kursets innhold

Deres egen innsats er avgjørende for å få et fullgodt utbytte av kurset. Formen veksler mellom innledninger, gruppediskusjoner, par-oppgaver og film. Dere vil kanskje oppleve at det stilles flere spørsmål enn det gis svar. Kurset holdes på norsk. Hvis du ikke har norsk som morsmål, må du kunne forstå og snakke norsk dagligtale for å delta på kurset. 

Første kurshelg handler først og fremst om:

  • Motivasjon for adopsjonen
  • Barnets bakgrunn
  • Tilknytningshistorie, egen og barnets

Andre kurshelg er mer fremoverrettet, og handler om:

  • Hentereisen og første tiden med barnet
  • Livet som adoptivfamilie
  • Ventetiden

Kurslederne

Hvert kurs har to kursledere, en kvinne og en mann. Dere møter kursledere som byr på seg selv og sine erfaringer. Minst en av kurslederne har personlig erfaring enten som adoptivforelder eller som adoptert.

Pris

Kurset er gratis. Reiseutgifter må dere dekke selv.

Kursets omfang

Kurset er lagt opp som et overnattingskurs og går over to helger (lørdag formiddag til søndag ettermiddag) med ca. 4 ukers mellomrom. Alle må delta begge helger, fra kursets begynnelse til kursets slutt.

For best mulig utbytte av kurset, vil enslige deltagere fortrinnsvis bli tilbudt plass der det allerede er mer enn én enslig deltager påmeldt.

Påmelding

Påmelding tas i mot fortløpende til kursene er fulltegnet. Det kan bli aktuelt å avlyse kurs ved få påmeldte. Vi gir beskjed om dette ca 4-5 uker før kursstart.

Påmelding til kurs er ikke det samme som at du har fått plass på kurs. Plass på kurs får du først når du mottar tilbud om et konkret kurs.

Dette gjør du: 

  • Velg to kurs som passer dere best, og skriv kursnumrene til disse kursene inn i boksen "andre kommentarer" i påmeldingsskjemaet under. (For eksempel: "1a20 (vår) og 3a20 (vår)")
  • Se oversikt over kurs 2020

 

Jeg ønsker å delta på adopsjonsforberedende kurs

Velg ett alternativ* (Dersom flere enn ett av alternativene i påmeldingsskjemaet passer, skriv hvilke i kommentarfeltet under.)

Har du/dere barn fra før (inkludert fosterbarn og adoptivbarn)?*

Har du spørsmål om kurset? 

Ta kontakt med oss på epost.